Grzegorz Kalisz

Po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie objąłem posadę asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej mojej Alma Mater.

Swoje zainteresowania poszerzałem na wielu szkoleniach z diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz dermatologii i endokrynologii, a także odbywając staże w kraju i na Uniwersytecie Neapolitańskim Fryderyka II.

W pracy klinicznej skupiam się na zagadnieniach chorób skóry i dermatoz endokrynologicznych oraz chorób wewnętrznych zwierząt towarzyszących.

Poza pracą zajmuję się diagnostyką i użytkowaniem mojego dwukołowego kompana na dłuższych i krótszych wycieczkach rowerowych lub słucham muzyki filmowej.