Łukasz Jarosz

W 2005 roku ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej w Lublinie i w tym samym roku zostałem przyjęty na studia doktoranckie w Zakładzie Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Instytutu Chorób Zakaźnych. W 2006 roku zostałem mianowany na stanowisko asystenta, a w 2013 roku na stanowisko adiunkta na tej samej katedrze.

Ukończyłem również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz pracowałem jako nauczyciel biologii w VI Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 18 w Lublinie.

W 2010 roku ukończyłem podyplomowe studia specjalizacyjne „Choroby trzody chlewnej”, a w 2012 roku podyplomowe studia specjalizacyjne „Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna” i uzyskałem tytuł lekarza specjalisty w tych dziedzinach.

W 2015 roku uzyskałem europejskie kwalifikacje instruktora Emergency First Response, wspólnie z Organizacjami Pozarządowymi jestem organizatorem szkoleń dla służb mundurowych z zakresu postępowania w trakcie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

20.06.2013 roku uzyskałem tytuł dr n. wet., brałem udział w licznych szkoleniach z zakresu cystometrii przepływowej, nowoczesnych technik diagnostycznych, w tym techniki PCR i jej zastosowania.  Jestem autorem wielu publikacji w czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Peports (JCR) oraz czasopismach krajowych.

W pracy klinicznej zajmuję się chorobami zakaźnymi oraz chorobami wewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem gastroenterologii i nefrologii, ale również moje zainteresowanie obejmują terapię zwierząt futerkowych i gryzoni.

Prywatnie czas wolny poświęcam dobrej książce i filmowi. Jestem właścicielem 2 psiaków, a ostatnio zaadoptowałem Dorę – suczkę wyratowaną w Naszej Klinice.

 

 

s0022002