Usługi

W zakresie diagnostyki i leczenia zwierząt specjalizujemy się w:

  • kardiologii
  • okulistyce
  • dermatologii
  • onkologii
  • położnictwie i ginekologii
  • stomatologii
  • chirurgii i ortopedii
  • rehabilitacji
  • chorobach wewnętrznych
  • chorobach zakaźnych
  • badaniach laboratoryjnych
  • diagnostyce obrazowej
  • behawiorystyce
  • pediatrii
  • geriatrii
  • dietetyce.

 

kot